Győr Hotels

Vadosfa

  2007 dec 01 / #Győr

Egy 1227-ben kelt oklevél “Terra Wodos” néven említi. A település történetét a két nagy keresztény vallás villongásai alakították a XVIII. században. A katolikus templomot – a protestánsok által megtámadott körmenetért kárpótlásul – az evangélikusok szabad vallásgyakorlására kijelölt helyre építették.

Az evangélikusok erre azzal válaszoltak, hogy – amikor már megtehették – a megye legmagasabb templomtornyát építették meglévő templomukhoz.