Rábaszentandrás

2007.12.01

A falu gyökerei a középkorba nyúlnak vissza. Egy 1438-ban kelt oklevél szerint “Szentandráspusztán kőtemplom van kőtoronnyal”. A XVIII. század elején a templomot a vizitáció jegyzőkönyvei, az ismételt török pusztítások után, düledezőnek és kicsinek írják le. 1760-ban építették a mai templomot.

Az ellenreformáció idején Borhidai Miklóst, a falu lelkészét gályarabságra itélték, ahol meg is halt. Az evangélikus templom a türelmi rendelet előírásai szerint épült 1785-ben.
A faluban született 1770-ben Kis János költő, író, a Magyar Tudományos Akadémia tagja.

vendegvaro.hu