Öttevény

2007.12.07

Győrtől 14 km-re nyugatra helyezkedik el. Sokáig hívták Öreg-Öttevénynek. Hagyomány szerint nevét valószínűleg a Rábca folyó és a Mosoni-Duna szigetei által idehozott hordaléktól öntevénytől kapta.

Az őrállomás nyoma mely a római uralom idejéből származik évszázadokon keresztül fellelhető volt. Ekkor a falu még Quadrata néven volt ismert. 1321-ből származik első okleveles említése ekkor „Villa Wetewjn” néven említették. Zsigmond király „Eyteven” néven említette 1421-ben.

A falu a Szentgyörgyi grófoké volt 1481-ben, majd egy birtok-foglalás kapcsán 1623-ban birtokosa volt a bakonybéli apátság is. A falu lakossága sokat szenvedett a török mellett a német őrségtől is, amely az abdai várdában székelt. A török sereg 1683-ban a lakosok közül sok embert lemészárolt, aki megmenekült azt, pedig elkergette. Majd Széchenyi György érsek a falut családja számára megszerezte és újratelepítette. Az abdai császári őrség 1688-ban, oly mértékben dúlta fel, hogy az itt élők kénytelenek voltak menekülni. A községbe a németeket 1701-ben telepítették be így pár száz évig magyar és német nemzetiségű volt. A falu sokat szenvedett az 1848/49.-es szabadságharc idején is. 1862-ben Viczay-Héderváry család birtokrésze özv. Földváry Miklósnéé lett, aki egy kastélyt emelt a birtokán. Többször pusztított árvíz a területen, a legsúlyosabb 1899-ben volt. A község vízen és szárazföldön is évszázadokon keresztül vámmal rendelkezett.
A római katolikus templom 1786-ban épült, az iskolát először 1792-ben említették. A falu lakossága a XVIII. századtól emelkedő tendenciát mutatott, főleg a kiegyezés után növekedett a lakosok száma. A XIX. Században már posta- és távíróhivatallal, ezen kívül vasútállomással is rendelkezett. Az evangélikus templom 1929-ben épült. A második világháború után a parasztok és cselédek között 400 hold földet osztottak szét. A Kossuth termelőszövetkezet 1949-ben a Petőfi termelőszövetkezet 1950-ben alakult meg, a két Tsz. Később egyesült Kossuth néven. Az új iskola 1967-ben épült, a Faluház, pedig 1985-ben készült el. A Földváry Kastélyt 1993-ban újították fel, jelenleg az ÉDÁSZ tulajdona. A Bányató kiváló horgászási lehetőséget biztosít a horgászni vágyóknak.

map.jpg

© copyright tigaman webdesign