Mihályi

2007.12.01

A község első írásbeli említése 1198-ból való, Imre király adta ki az oklevelet. 1869-ig mezővárosi rangot kapott. A múlt század első fele volt Mihályi történetének legfényesebb szakasza, lakosainak száma 1730 fő.


A már említett oklevél szerint Csák Ugrin győri püspök megkapta a királytól a felségsértés miatt elmarasztalt Pál soproni várjobbágynak a birtokát, Mihályit.
De miért kapta ezt a keresztnevet? Az akkori névadási szokások a nomád életmódra vezethetők vissza, a keresett helyet a tulajdonosról nevezték el. Tehát az oklevélbeli Michael, azazhogy Mihál az egyházi névnek a helyi alkalmazása. A puszta személynév egy idő után a birtoklást kifejező ~i képzővel bővült.

mihalyi.hu