Lazi

2007.12.01

A Bakony északkeleti, lankás dombokká szelídült lábainál, a 82-es főút közelében, jó infrastrukturális ellátottsággal, 30 percnyi autóúttal Győrtől, fekszik Lázi. Mára már mindössze 600 lakosú, csendes, nyugodt kis település.

A falu története az íratlan évezredek homályába vész, de az írásos adatok is több mint 900 évesek. A település népe, kis megszakításokkal, mindig a pannonhalmi apátság birtoka volt. (Napjainkban a pannonhalmi kistérség tagja.) Volt idő, amikor jelentős településnek számított a környező falvakhoz képest, a „szocializmus építésének időszaka” viszont, nem tartozott a fejlődést hozó időszakok közé. Közeli munkahely hiányában megindult az elvándorlás, jelentősen elöregedett a lakosság. A Bakonyalja földrajzi nagytájhoz tartozik, talaja és lejtői elsősorban szőlőművelésre, gyümölcstermesztésre, mezőgazdasági művelésre hasznosíthatók. Jelenleg is a mezőgazdasági tevékenység a meghatározó, a veszprémvarsányi székhellyel működő termelőszövetkezet utódjaként létrejött Kft.-k a legnagyobb földbérlők a területen. A község vállalkozási környezete szegény, ezért az aktív korúak jelentős része ingázó. Az utóbbi években néhány család a mezőgazdasági vállalkozást választotta megélhetési forrásul.1999. június 30. napjával kivált Veszprém megyéből és Győr – Moson – Sopron megyéhez csatlakozott. 2003. január 1. napjával körjegyzőségre lépett, és iskola fenntartási társulást hozott létre a szomszédos Tápszentmilklóssal. Gyönyörűen restaurált katolikus temploma, rendezett közterületei, alsó tagozatos összevont iskolája, óvodája van. Kiépült az ivóvíz-, szennyvíz-, gáz-, és telefon hálózat. Helyben működik az önkormányzat hivatala, gyermek- és felnőtt háziorvos. A helyben lakókat három bolt, kultúrház, könyvtár, presszó szolgálja. Hangulatos, szép a külterületen lévő pincesor, a szépen rendben tartott területen jórészt új építésű, pihenésre is alkalmas présházakkal. A falu fejlődését mindenképpen a lakosság megtartó erő fejlesztése jelentené. Ha sikerülne elérni, hogy az elöregedő lakosságot, fiatalokkal pótoljuk, lenne remény a további fejlődésre. Az elvándorlások miatt, hiányzik a közép generáció, ami aztán számos probléma forrása. Szükség lenne közeli munkahelyekre, főként a fiatal gyermekes nők számára. Megoldandó probléma az idősek megfelelő szociális ellátottságának és a fiatalok kultúrált szórakozási, sportolási lehetőségének megteremtése.

lazi.hu