Halászi

2007.12.01

Halászi a Duna-ágak közötti kimagasló földön letelepült halászbokrokból alakult halászfaluvá, feltehetőleg a XIII. században. Lakói a király udvar halszállítói voltak, 1557-ig királyi zálogbirtok volt, majd az óvári várhoz tartozóan a Habsburgok lettek az urai. Első okleveles említései a XIV. századból valók.


Arak község első okleveles említését 1413-ból ismerjük. Neve feltehetően az árok szóból ered.
Halászi a XVI. Sz. elejére mezővárossá fejlődött. Ekkor adományozták a zöld viaszú pecsét használati jogát is, ami különös kegy jele volt. 1529 után elterjedt a református vallás. 1616-ban Samarjai Jánost választották lelkésznek, 1622-től 1652-ig, haláláig volt a Duna-melléki Egyházkerület püspöke, így Halászi püspöki székhely volt ekkor. 1777-ben szentelik fel az új barokk stílusú templomot, melyet Mária Krisztina főhercegnő építtetett. A templom védőszentje Szt. Márton. A templomon kívül még műemlékként két oromfalas paraszt barokk lakóház van a faluban.

halaszi.hu