Fenyőfő

2007.12.01

A falu helyén és a községhatár északi részén az emberi beavatkozás előtt cseres-tölgyes erdők állhattak. Mivel a letelepedésre a Bakonyalja vonzó terület volt, így már a kőkorszakból, bronzkorból is vannak emberi településre utaló nyomok.

A vaskor illir és kelta népei után szlovák népek telepedtek meg itt, akik a közeli Vinyen vasolvasztót vagy kovácsműhelyt működtették, mint a telep neve is elárulja azt (vinye-vasolvasztó}.
A Bakony a honfoglalók vadászterülete és védelmi övezete volt. Fenyőfőt már egy 1237-ből származó oklevél említi “Feneufey” formában. A magyar eredetű helységnév a fenyő és a fő szó összetétele. Jelentése fenyővel benőtt magaslati település vagy fenyves borította völgy kezdeténél épült falu. Az erdő királyi birtok volt e korban, melynek élen a bakonyi erdőispán (Comes Bakonyiensis) állt, aki erdősávokkal védte a területét.
Mint királyi birtokot kapja meg Csák bán örökös bakonyi ispán V.Lászlótól. A XIV. század elején valószínűleg a Csákoktól elvett nagy itteni birtokokkal együtt a királyhoz kerül vissza. 1258-ból egy birtokhatár vitát eldöntő oklevél említi Vinyét és Fenyőfőt is. Királyi emberként i358-1372 között peres ügyekben Fenyőfői Beke illetve János jár el.
A falu a MV. század végen, legkésőbb 1408-ban kerül a Garai család birtokába. Az 1488. évi adólajkrom szerint hét volt az adóköteles porták száma. Ugod várához tartozott.
A falu a törökök bejövetele után nem sokkal elpusztult, 1557-ben már elhagyott. A török időkben földjei egy részét az ácsteszéri, csóti, ugodi jobbágyok művelik robotban.
Fenyőfőt 1773 ba német anyanyelvű szabad menetelű jobbágyokkal telepítették be.
1784-ben lakóinak száma 437 volt, 1829-ben 529-en lakták. Esterházy grófi család birtoka a falu
Az új telepesek a földművelés mellett meszet égetnek, és ezzel, meg a tűzifával kereskednek.
1852-ben Fenyőfő német falu Veszprém vármegyében, 561 katolikus lakja.
1961-be országos jelentőségű bauxit mezőt fedeznek fel. Ekkor jut a falu villanyhoz, sőt ezt követően kultúrháza, orvosi rendelője, postája is épült. A közösség kulturális és társadalmi élete gyakran kapcsolódik rendezvényekkel Bakonyszentlászlóhoz. Ez egyrészt közös közigazgatást, másrészt pedig a fenyőfői általános iskolásoknak történő bejárása indokolt.

fenyofo.hu