Dunaszeg

2007.12.01

Első okleveles említése is ebben a formában fordul elő, de a hagyomány is, és a hagyományt erősítő névanyag is kora középkori falut sejtet. A Pataháza utca neve például arra utal, hogy a Huba nemzetségből való Pata volt a falu első ura.

A helytörténészek a “Csináld” dűlő-névre alapozva pedig a középkori Csanád nevű települést feltételezik. A falu a Hédervári-Viczai uradalomhoz tartozott és Viczai Terézia grófnő a török időkben sokat szenvedett, régi romos templom helyett újat építtetett barokk stílusban, amit azóta némileg átalakítottak. A félkör alakú szentélyhez, mint egy nagy palást kapcsolódnak a sekrestyék. A barokk oltár érdemes figyelemre. Szerte a Kisalföldön található képoszlopok egyik sajátosan szép változata a homokgödöri Kiskép. Alapelemei hasonlóak a többi négyzetes hasábot mintázó, cseréppel fedett képoszlopokéhoz, de a sarkaihoz illesztett oszlopok és a rájuk boruló tető révén már önálló építmény-nek tetszik, és a valóságosnál tekintélyesebbnek tűnik. Ez a megoldás tökéletes védelmet nyújtott a fülkében elhelyezett képeknek, amelyek Szent Vendelt, Szent Flóriánt, Szent Bor-bálát és Havas Boldogasszonyt ábrázolták. Klasszicizáló formájával, szép környezetével és önálló építészeti megjelenésével figyelemreméltó alkotás. Alsó-Szigetköz jellemző tájképi eleme az élő vizeket kísérő holtágak és morotvák sora. Ennek szép élményt nyújtó példája a Dunaszegi-tó, melynek patkó alakja már elárulja, hogy egykor a Mosoni-Duna kanyarulata volt. A meder nyílása feltöltődött, fokozatosan elzárult és a hajdani, erőtol duzzadó Duna-ág holtággá változott. Az elmúlás erői azonban nem pihennek, és szüntelenül rakódik le a meder fenekére a por, az iszap és az elhalt növények maradványai.A nádas feltarthatatlanul nyomul befelé, egyre nagyobb felületet rabol el a nyílt víztükörtől. A nyílt víz egyre keskenyebb lesz, mígnem a növényzet teljesen belepi. A legmélyebb szaka-szon békalencse-hínár, a sekélyebb részeken a gyökereshínár és a tündérrózsa hínár él. Vize már nem folyik, megcsendesedett, ráborulnak a vizitök széles levelei, s közöttük itt is, ott is, tündérrózsák dugják elő hófehér fejüket. A zöld galériaerdő alagútjában a lassan áramló Mosoni-Duna a vízitúrázók paradicsoma. Nyaranta a Rajka és Vének között csónakázók százai pihennek meg a Duna Gyor feloli szakaszán. A galériaerdővel kísért fövenyes parton a tűzrakóhely mellett padok, asztalok várják a vízitúrázókat. A táborhelyet az önkormányzat gondozza.
A gáton túl húzódik a folyót hol elhagyó, hol megközelítő, a Szigetközt átszelő országút, a túrázóknak könnyű vízreszállási lehetőséget biztosítva. A táborozási lehetőségekről információt a polgármesteri hivatalban lehet kapni.

dunaszeg.hu