Ásványráró

2007.12.07

Ásványráró a Szigetköz középső részén fekszik Mosonmagyaróvár és Győr között. A település a Nagy-Duna jobb partján található. Jelenleg 2000 lakosa van a községnek.
A vidéken régészeti leletek alapján már 5000 évvel ezelőtt is laktak. Ásvány első említése 1443-ból származik mikor „ASSOWAN” néven ismerték. Két falu Ásvány és Ráró egyesítésével jött létre Ásványráró.

Rárót a 17. század végén egy árvíz teljesen elmosta, ekkor telepítette Viczay Ádám a jobbágyokat a falu mai helyére. A 19. században, mindkét település, fejlődésnek indult. A lakók foglalkoztak halászattal, aranymosással, hajózással, vízi szállítással, és káposztatermeléssel.

Ráró iskolája már 1857 óta működik, ásvány iskolájáról, pedig 1754.-ből van adat. Közigazgatásilag a két falu 1936.-ban egyesült, 1938.-ban 2505 fő élt a faluban. Ekkor a településen élők közül voltak iparosok, közlekedési és közszolgálati alkalmazottak is. A II világháborúban a településen 19 ház semmisült meg. 1950.-ben alakult meg a termelőszövetkezet, majd ezt követően még kettő szövetkezet alakult és ezek 1962.-ben egyesültek egymással. 1976-ban hozták létre a szigetközi Magyar-csehszlovák Barátság MGTSZ-T. 1954.-ben újabb árvíz pusztított a környéken, ekkor 360 lakó és melléképület összedőlt, használhatatlanná vált.

Késöbb a falu, fejlődésnek indult középületek épültek, takarékpénztár, iskola, tornacsarnok is ekkor épült. A falu lakossága 1996.-ban már csak 2003 főből állt. Ekkor ment végbe a közművesítés: kiépült a csatorna-, víz-, gáz-, telefonhálózat. A falu egészségügyi ellátását háziorvos, védőnő, fogorvos biztosítja, ezen kívül patika is működik a településen.

A falu nevezetességei
ÁsványráróÁsvány templomát Szent András tiszteletére szentelték, legöregebb részei már a 14. században megvoltak. Romjaiból 1658.-ban építették ujjá, majd 1820.-ban és 1904.-ben bővítették. A keresztelő medence a 14. századból maradt fenn, amely a templom nevezetessége. Ráró templomát Szent Rókus tiszteletére szentelték, a 17. században épült és mai formáját 1903-ban nyerte el. Győr felöli oldalon áll a műemlék jellegű Kálvária, amit gróf Apponyi Lázár 1738.-ban építettet Barokk stílusban. A Rárói temető bejárata előtt áll a II. világháborúban elesettek emlékműve, mely Somogyi József szobrászművész alkotása. A művész gyermekkorát itt töltötte, édesanyja volt a falu postamester nője.
Ásványráró védett természeti értéke, az 550 cm körkerületű fa, amely kb. 100 esztendős, Fekete nyár néven ismert, és a Kálvária mellett található. A falu igencsak alkalmas kirándulásokra ilyen hely a Rárói Vadaskerti erdő, jellemző még a településre a gazdag madárvilág is.

map.jpg

© copyright tigaman webdesign