Sopronnémeti

2007.12.01

A község említése 1318-ban történik először. Neve Nemithy volt.
1894-től hivatalosan megállapított neve Sopronnémeti. Birtokosai az Osli és más nemesi családok. Az Osl nemzetség ötödik ága az úgynevezett Németi ág volt.

A belőle száramazó családot a XIV. század közepén a Csornától délre eső Németi falu után kezdték Németinek nevezni.
A község a megye törvénytevő gyűléseinek egyik legállandóbb székhelye volt. (sedes indicária, sedria).
Az Osli nemzetség XIV. sz-ban élő Sopronvármegyében szereplő tagjai még nemzetiségi alapon osztozkodtak.
Az öt nemzetség: Osli, Beled, Szer, Móroc Németi ág.
Nagy családi osztozkodás történik az Ostffyak között. Németi fele ezidőben Ostffy Jánosnak jutott. Később az ági birtok egyre összébb zsugorodott és a Németi ág egyre jelentéktelenebb szerepet játszott a megyében.

sopronnemeti.hu