Győr Hotels

Komárom

  2007 dec 07 / #Győr

Komárom mintegy 20000 lakosú (2004-es adatok szerint 19600) kulturális, idegenforgalmi, kereskedelmi központ a Duna jobb partján. Itt futnak össze délről a Bakony, a Vértes és Gerecse hegység útjai. Szemben, a Duna bal partján, a Kis-Duna, a Vág, a Nyitra és a Zsitva folyók mentén fekvő utak találnak egymásra. Ezek egybekötését, a közlekedést, a kereskedelmet pedig […]


Mosonmagyaróvár

  2007 dec 07 / #Győr

Mosonmagyaróvár az 1939-ben egyesült két település nevéből képzett összetétel. Moson neve valószínűleg szláv eredetű, mocsári várat jelent. Első előfordulása 1046-ból való Musun alakban, német neve (Wieselburg) a területén egykor álló középkorú várra utal. Az Óvár helynév bizonyára azzal az Ad Flexum nevű római katonai táborral kapcsolatos, amely a mai magyaróvári belváros és a vár területén […]


Pannonhalma

  2007 dec 07 / #Győr

A mai Pannonhalma kezdetei eltérnek a környékbeli településekétől, ugyanakkor szorosan kapcsolódnak a korábban itt létesült szálláshelyekhez, bevezetőként érdemes hát legalább futólag visszatekintenünk ezekre is. A róluk való ismereteink részben a régészek munkájára, részben a nyelvészek tájékozódására támaszkodnak. Ezek szerint a völgyben folyó patak – és talán a partmenti lakott hely – első fennmaradt neve egy […]


Ács

  2007 dec 07 / #Győr

Ácsról az első írásos említés 1138-ból származik. A települést a törökök 1540-ben teljesen elpusztították. Majd 1600-as években telepedtek le a református magyarok a pannonhalmi főapátság a Lichtenstein, Esterházyak majd a Zichy család tartozott birtokosai közé. A faluban és környékén nagy csaták folytak, a napóleoni háborúban, 1809-ben és a magyar szabadságharc során 1849-ben. Ács földrajzi elhelyezkedése […]


Abda

  2007 dec 07 / #Győr

Abda a Rábca és Mosoni-Duna által kialakított hordalékkúpon Fekszik,Győrtől 8 km –re. Község lakóinak többsége Győrben dolgozik, 3040 fő lakik a településen. Győri medence legmélyebben fekvő települése, határát (Holt-Duna, Csikos-ér) melyek a régi folyómedrek helyén csordogálnak, és holtágak szabdalták. A falu lakói halászattal, de főként mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkoztak. Győr közelsége miatt az- iparosodás terjedésével- […]